Rozwody – postępowanie rozwodowe, a radca prawny

Według danych GUS, w 2014 r. przez rozwód rozwiązano 66 tysięcy małżeństw, czyli około 26 tysięcy więcej, niż jeszcze 10 lat wcześniej. Ponieważ zjawisko nie jest marginalne, w Internecie znaleźć można wiele informacji o tym, jak się rozwieść. Konieczność wniesienia do sądu pozwu rozwodowego jest oczywista, dlatego nie będziemy poświęcać jej uwagi. Skupimy się jednak…

Czytaj dalej

Dobra osobiste firmy i osoby prawnej – ochrona

Zastanawiając się, czym są dobra osobiste, intuicyjnie mamy na myśli osobę ludzką oraz sferę jej odczuć psychicznych lub fizycznych. Taki kierunek myślenia jest prawidłowy, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 23 Kodeksu cywilnego, ochronie podlegają „dobra osobiste człowieka”. Wbrew jednak temu intuicyjnemu myśleniu, dobra osobiste przysługują również osobom prawnym, a także ułomnym osobom prawnym i innym przedsiębiorcom w…

Czytaj dalej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Na czym polega zastrzeżenie własności rzeczy w umowie sprzedaży:   W relacjach przedsiębiorca-konsument, zapłaty ceny za zakupiony towar następuje przeważnie z chwilą jego wydania kupującemu.  Nieco inaczej jest jednak w obrocie profesjonalnym tj. pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie z wydaniem towaru często nie łączy się jednoczesna zapłata ceny. Kupującemu przedsiębiorcy wraz z towarem wydawana jest bowiem faktura…

Czytaj dalej

Przedawnienie faktury VAT – czy coś takiego istnieje?

Po publikacji artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży okazało się, że temat przedawnienia interesuje Państwa bardziej niż przypuszczaliśmy, a na dodatek budzi liczne kontrowersje. Pośród zapytań, które otrzymała nasza Kancelaria prawna, jedno powtarzało się z największą częstotliwością, a mianowicie: przedawnienie faktury VAT.   Mając na uwadze wyrażane przez Państwa zainteresowanie oraz obiegowe opinie wiążące…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Konstrukcja współczesnych samochodów staje się co raz bardziej skomplikowana. Często oddając samochód do naprawy nie znamy rzeczywistej przyczyny usterki  i musimy po prostu zaufać diagnozie postawionej przez mechanika. Zazwyczaj naprawa przebiega w ten sposób, że to warsztat samochodowy kupuje część zamienną, a następnie przeprowadza jej montaż. Jeżeli później okaże się, że zamontowana część nie działa prawidłowo,…

Czytaj dalej

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować.

Temat kar umownych, to temat rzeka. Na pozór wydaje się, że zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej jest proste i nie rodzi problemów. W praktyce jednak kłopoty powstają wtedy, gdy zapis taki przyjdzie zrealizować. Przedstawienie wszystkich błędów z jakimi spotkaliśmy przy okazji sporów o kary umowne nie jest możliwe w pojedynczym wpisie. Z tego…

Czytaj dalej

Potrącenie w praktyce. Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie wierzytelności ma w założeniu upraszczać sposób rozliczeń. Dokonywanie wzajemnego potrącenia jest popularne zwłaszcza w wypadku realizacji większych kontraktów gospodarczych. Szczególnie często z potrącenia korzystają firmy budowlane potrącające wierzytelności powstające przy okazji wykonywania robót. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za oddanie części robót, a Inwestorowi lub Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za…

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży.

Większość przedsiębiorców oraz osób fizycznych posiada ogólną wiedzę na temat terminów przedawnienia roszczeń. Osoby fizyczne odwiedzające kancelarię zazwyczaj podają 10 letni termin przedawnienia, natomiast przedsiębiorcy mówią o terminie 3 letnim. Nieco inaczej wygląda jednak kwestia znajomości szczególnych, krótszych terminów przedawnienia przewidzianych przez Kodeks cywilny. Chodzi tutaj np. o dwuletni termin przedawnienia roszczeń z umowy o…

Czytaj dalej

Czy kupujący zawsze zobowiązany jest zapłacić cenę wraz z podatkiem VAT?

Najprostsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: owszem ale tylko wtedy, gdy kwota podatku VAT została w tej cenie uwzględniona. W wyroku z dnia 17 września 2014 r. (sygn. I CSK 550/13) Sąd Najwyższy orzekł: „Zgodnie z art. 353[1] KC – w ramach przyznanej stronom przez prawo autonomii, od woli stron umowy zależy określenie ceny, którą…

Czytaj dalej

Słowo wstępne

Na początku należy się przedstawić, a w wypadku bloga zasadne byłoby również wyjaśnienie, jakiemu celowi ma on służyć. Ponieważ jesteśmy Kancelarią zajmującą się głównie prawem cywilnym i gospodarczym, chcielibyśmy uczynić niniejszy blog miejscem wymiany informacji obejmujących problemy z którymi codziennie spotykają się przedsiębiorcy. Praktyka nieustannie dostarcza bowiem powodów do przemyśleń, zarówno jeżeli chodzi o teoretyczne podstawy poszczególnych…

Czytaj dalej